herfstblad herfstblad2
Herfstblad1a
Herfstblad1a OmlagHZL Herfstblad1a
Herfstblad1a
Herfstblad1a pluksters Herfstblad1a
Herfstblad1a
herfstblad1 herfstblad2a
Natuurgebied
LANGSTRAAT
...een groene parel in het
Bookmark and Share
Herfstblad1

>

>

Contact

Disclamer

Colofon

>

Wandelroute

Copyright 2006-2014

 

Natuurgebied Langstraat "Een bijzonder gebied"

Het natuurgebied Langstraat ligt op de overgang van zand naar klei, die de “Naad van Brabant” wordt genoemd. Dit gebied ligt tussen Waalwijk en Waspik. Het kenmerkende van het natuurgebied Langstraat is het Slagenlandschap met zijn lange smalle percelen die omzoomd zijn met elzenheggen. Dit cultuurlandschap is van monumentale waarde en is daarom opgenomen als “Belvedere gebied” in de Nota Belvedere (1999).

Delen van de Langstraat zijn onttrokken aan de landbouw en als natuurgebied in beheer bij Staatsbosbeheer. Andere delen van de Langstraat staan, zoals de meeste gebieden in Nederland, onder invloed van allerlei economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Door de bijzondere kwaliteit en samenstelling van het kwelwater dat hier op “de Naad” uit de grond treedt en de verschillende bodemtypen die hier bij elkaar komen, is hier een zeer bijzondere plantengroei aanwezig. Hierdoor is ook een rijk vogel- en dierenleven ontstaan. Delen van dit gebied zijn als Hoofd Structuur (EHS) gebied aangewezen en vallen onder de “Europese habitatrichtlijnen”.

De gebieden Den Dulver, De Dullaart, De Hoven, De Dellen en het Labbegat vormen tezamen het natuurgebied Langstraat.

Den Dulver is een gebied met Elzenbroekbossen en daaromheen een aantal schraallanden plus een eendenkooi. Dit gebied wordt gekenmerkt door een rijkdom aan planten, vogels en dieren, waaronder zeldzame Zeggesoorten en een grote verscheidenheid aan vegetatietypen waaronder trilvenen en blauwgrasland.

De Dullaart een schitterend gebied uit het verleden, met een plantengroei om van te watertanden. Enkele willen we hierbij noemen: Rietorchis, Welriekende nachtorchis, Beenbreek, Spaanse ruiter enz. Dit gebied van ± 40 hectare, is ontgonnen tussen 1936 en 1939 in opdracht van de verzekeringsmaatschappij “De Utrecht”. Het ontgonnen gebied is nooit goed cultuurland geworden vanwege de enorme kwel in dit gebied.

Het Labbegat, hier vinden we nog een gedeelte van het oude “slagenlandschap”, dat een grote cultuurhistorische waarde heeft. Het zijn lange en vooral smalle percelen omzoomd met elzenheggen.

De overige gebieden zoals De Hoven en De Dellen kenmerken zich door een open landschap met brede sloten waar we nog prachtige vegetaties kunnen zien.

groenbalkje
Het Halvezolenlijntje

>

Uitgeverij Matrijs heeft onlangs een boek uitgegeven over het Halvezolenlijntje. In deze uitgave wordt de geschiedenis verteld van de spoorlijn die liep van Lage Zwaluwe naar Den Bosch. Het leuke is dat er ook een achttal foto's van mijn hand in zijn verwerkt. Bestellen? Klik hier.

De Wandelroute door het Natuurgebied Langstraat verwent de wandelaar met onder andere waardevolle planten-gemeenschappen, een fraai ingericht landschap en een karakteristieke invulling met bouwwerken zoals het welbekende kasteel Zuidewijn.

Wandelroute

De Vereniging Slagenland heeft diverse arrangementen samengesteld zodat u kennis kunt maken met een agrarisch bedrijf. Zo kunt u op bezoek gaan bij een biologische geitenboerderij, een komkommerbedrijf, een bloemenboerderij en een appelboer. Genoemde bedrijven hebben een dagvullend programma samengesteld met diverse leuke activiteiten. Voor meer info klik hier.

Groepsactiviteiten

>

>

>

Natuurgebied