herfstblad herfstblad2
herfstblad1 herfstblad2a

Copyright 2006-2014

 

Blauwgrasland

Door land niet te bemesten maar wel te maaien, ontstaat na jaren een bijzondere vegetatie, de zogenaamde blauwgraslanden. Deze vegetatie wordt zo genoemd omdat vele planten een blauwgroene kleur hebben. Deze natuur moet je beleven! Het is prachtig om te zien hoe de Pijlstaartvlinders de Welriekende nachtorchissen bezoeken, hoe de geur van de Wilde gagel in je neus prikkelt. Waar de Blauwe zegge, met zijn blauwgroene kleur, zijn mooie lichtgele meeldraden toont tijdens de bloei, zo ook een andere kensoort van deze vegetatie: de Blonde zegge.

Verder treft men verschillende soorten orchideeën aan en niet te vergeten de Spaanse ruiter die, hoog op zijn grijsgroene stengel, getooid met een lila paarse bloem, staat te wiegen in de wind. Zijn stekelloze, grijsgroene bladeren, liggen op de grond, waar ook de Tormentil met zijn kleine gele bloemetjes een bescheiden plaats inneemt. De Beenbreek prijkt met zijn sierlijke bloeiaren en oranje meeldraden tussen het Pijpestrootje. Uit de beschermde kafjes zie je duizenden paarse helmkoppen aan een dunne helmdraad bungelen. Wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid goed zijn, springen de helmknoppen open en wordt het stuifmeel met de wind meegevoerd zodat het terecht kan komen op de stempels van vele andere soortgenoten. Ook treffen we de Beenbreek aan met zijn vuurrode vruchten, die de zomerse zonnegloed nog uitstralen. De diepblauwe Gentiaan ontbreekt evenmin aan de grote rijkdom en schoonheid van deze karakteristieke blauwgraslandvegetatie. Hoewel het blauwgrasland in Nederland, maar ook in de rest van Europa, bijna verdwenen is, zijn veel van de genoemde planten in de Langstraat nog aanwezig.

Trilvenen en schraallanden
Een geheel andere vegetatie waar de Langstraat bekend om is geworden, zijn de zogenaamde trilvenen, de natte schrale hooilanden, de Dotterbloemhooilanden en de bloemrijke hooilanden. Bij elkaar een zeer rijk gevarieerd landschap. De trilvenen, die in Brabant ‘papieren zolders’ of ‘waggelbedden’ worden genoemd, ontstonden in de oude veenputten met hun diepe, brede sloten. Uit deze veenputten werd de ‘moer’ gegraven. Hiervan werd turf gemaakt voor brandstof. Naast deze putten lagen hogere ruggen (dijkjes) waarover de turf met behulp van kruiwagens kon worden afgevoerd. Zo ontstonden allerlei overgangen van nat naar droog en van laag naar hoog. Dit leverde specifieke overgangsvegetatie op. De sloten waren soms tot wel twee meter diep uitgegraven vanwege het winnen van de moer, maar ook vanwege het zand dat hieronder zat. Dit zand werd gebruikt om de slappe veenbodem te bezanden, dat wil zeggen te verstevigen. De verlanding van de Langstraat werd voornamelijk ingezet door de Krabbescheer, maar ook door het Groot blaasjeskruid, Kikkerbeet, een aantal zeggesoorten en verschillende soorten Fonteinkruid. Op andere plaatsen was de Waterviolier als kwelindicator de gangmaker. Samen zorgen deze planten voor een rijke watervegetatie. Van de oevers kruipt de Slangewortel, samen met Snavelzegge, Draadzegge, Ronde zegge en Waterdrieblad, die alle een grote rol spelen in het verlandingsproces. Wanneer je over trilveen loopt ontstaat een deinende beweging. De gehele vegetatie drijft namelijk bovenop het water. Zodra je stil blijft staan vormt zich een steeds dieper en wijder wordende plas.

De trilvenen zijn ware botanische schatkamers waarop veel zeldzame soorten zegge voorkomen, zoals Gele zegge, Dwergzegge, Ronde zegge, Draadzegge en Blonde zegge. Maar ook de Padderus, Alpenrus, Biezenknop, Slanke waterbies, Veelstengelige waterbies, enzovoort. In dit gebied groeien ruim 400 soorten planten. In vakkringen zegt men wel eens: “Eén zeggesoort vertegenwoordigt tien andere plantensoorten”. Bij een inventarisatie in 2002 werden alleen al 130 mossoorten genoteerd. Deze inventarisatie vond o.a. plaats in Den Dulver, De Dullaart en het Labbegat.

Ook drijftillen, door verlanding ontstane drijvende eilandjes, hebben weer een geheel andere plantengroei.

riet1
item9
item10
item12
item13
item17
item18
item19
item20
item21
item22
item23
item24
item25
item26
item27
item28
item29
item30
item31
item32
item33

Beenbreek.jpg

pl2.jpg

Rode-ogentroost.jpg

Pijlkruid.jpg

Waterdriebladjpg

Groot-blaasjeskruid.jpg

pl7.jpg

pl8.jpg

pl9.jpg

pl10.jpg

Moerasandoorn.jpg

pl12.jpg

Klokjesgentiaan.jpg

pl14.jpg

pl15.jpg

pl16.jpg

Moeraswolfsklauw.jpg

pl18.jpg

pl19.jpg

Teunisbloem.jpg

pl21.jpg

Natuurgebied
LANGSTRAAT
...een groene parel in het
Bookmark and Share

Contact

Disclamer

Colofon

Herfstblad1

>

>

>

>

>

>

>

Natuurgebied