herfstblad herfstblad2
Herfstblad1a
Staatsbosbeheer
Herfstblad1a Afbeelding1 Herfstblad1a
Herfstblad1a
Herfstblad1a Afbeelding2 Herfstblad1a
BrabantsLandschap

Naast het aankopen en beheren van terreinen zet Brabants Landschap zich ook in voor natuur en landschap buiten de grotere natuurgebieden. Het gaat daarbij vooral om behoud, herstel en ontwikkeling van landschapselementen in het agrarische gebied. Via voorlichting aan verschillende doelgroepen en financiële ondersteuning van projecten wordt hier invulling aan gegeven.

Herfstblad1a
Herfstblad1a Afbeelding1a Herfstblad1a
Herfstblad1a
NationaalPark

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is ruim 3.500 hectare groot en ligt tussen Tilburg, Waalwijk en 's-Hertogenbosch. De Loonse en Drunense Duinen zijn sinds 2002 een Nationaal Park. Het meest bekend is het stuifzandgebied, één van de grootste stuifzanden in Europa. Rond het open zand zijn in de 19e eeuw uitgestrekte bossen aangeplant die - in tegenstelling tot de zandvlakte - op enkele plekken nat zijn.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen. Natuur, het landschap en de daarmee samenhangende cultuurgeschiedenis zijn onmisbaar voor het welzijn van de mens. Mensen kunnen van de natuur genieten en worden zich mede dankzij de inzet van Natuurmonumenten bewust van de waarde die de natuur is.

ivndewaerdman

IVN-DE WAERDMAN wil mensen bewust maken van de omgeving waarin zij wonen, werken en recreëren. Deze omgeving, het milieu, wordt op vele manieren bedreigd en aangetast. Een van de doelstellingen van de vereniging is de mensen meer te leren over het milieu en de natuur. Daartoe organiseert zij cursussen, lezingen en excursies. Ook worden de ruimtelijke ordening en het milieubeheer van de diverse gemeenten in ons gebied kritisch gevolgd.

NatuurenmilieuHeusen

De Natuur- en Mileuvereniging gemeente Heusden heeft als doelstelling het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden en naburige gemeenten; alles in de ruimste zin van het woord. De vereniging probeert de belangstelling van de plaatselijke bevolking voor natuur en milieu te vergroten door het organiseren van lezingen, excursies, cursussen, wandelingen, fietstochten etc.

herfstblad1 herfstblad2a
Natuurgebied
LANGSTRAAT
...een groene parel in het
Bookmark and Share
Herfstblad1

>

>

Contact

Disclamer

Colofon

>

Copyright 2006-2014

groenbalkje

>

Sites van fotomakkers

>

>

>

In de missie van Staatsbosbeheer staat het werken aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier centraal. Om een blijvende relatie tussen mens en natuur te stimuleren kiest Staatsbosbeheer voor natuur die meerdere functies vervult en waarvan de mens onderdeel is.

Een fotosite van Paul Cools uit Tilburg met foto's van diergroepen uit binnen- en buitenland.

Fotosite van Erwin Stevens uit Waalwijk met allerhande natuurfoto's. De foto's zijn voornamelijk gemaakt in Midden-Brabant.

Andre Leunen, een fotograaf uit België, met heel veel natuurfoto's van insecten, planten en vogels tot landschappen in de USA.

Staatsbosbeheer Afbeelding1 Afbeelding2 BrabantsLandschap Afbeelding1a NationaalPark Natuurmonumenten ivndewaerdman NatuurenmilieuHeusen Natuurgebied